Een manuscript aanbieden?

Wat wij zoeken


Wanneer u een manuscript heeft dat in onze taalkunde portefeuille past of er dicht tegenaan ligt, willen wij het graag beoordelen. Goed schrijverschap en originaliteit zijn kwaliteiten waar wij veel belang aan hechten.


Bij voorkeur ontvangen wij uw voorstel of manuscript per e-mail. U mag ook een papieren versie insturen. Die wordt uiteraard bekeken maar niet geretourneerd. U kunt uw pennenvrucht elektronisch sturen aan:info@kemperconseil.nl of op papier aan:
 Kemper Conseil Publishing
 Schuifmaat 14 (unit GH)
 2495 AM ’s-Gravenhage.

Wat willen wij ontvangen

In het e-mailbericht of begeleidend schrijven geeft u aan wie u bent, wat u zoal eerder hebt gepubliceerd en waarom u denkt bij ons aan het juiste adres te zijn.
Uw bericht dient vergezeld te gaan van twee het liefst in Word opgestelde documenten.
a) Het eerste document vat de essentie van uw manuscript samen in maximaal 1000 woorden. Wilt u ervoor zorgen dat op de eerste pagina van het document de volgende informatie is opgenomen:


  • (werk)titel van het manuscript
  • hoofdstuktitels
  • geschat totaal aantal woorden
  • naam en eventueel schrijverspseudoniem
  • postadres
  • telefoonnummer
  • e-mailadres


De bestandsnaam van dit document bevat de ‘(werk)titel’ van het manuscript en de toevoeging ‘samenvatting’.
b) Het tweede document is het manuscript zelf of tenminste drie representatieve hoofdstukken eruit. U vermeldt op de eerste pagina van het manuscript (werk)titel en de auteursnaam.
De bestandsnaam van het document bevat de ‘(werk)titel’ en de toevoeging ‘manuscript’.
 


Wat wij doen

Wij zenden u na ontvangst van beide documenten per omgaande een bevestiging. Voor een gedegen inhoudelijke beoordeling hebben wij evenwel meer tijd nodig.

Gaat u maar uit van acht weken.
 Het indienen van een voorstel is natuurlijk nog geen garantie voor publicatie. Wanneer wij - zowel inhoudelijk als commercieel - enthousiast zijn, kan een vervolgstap met u gezet worden.
Om u te helpen bij het publicatierijp maken van uw manuscript kunt u hier klikken voor een auteursinstructie (pdf).